• 00:00
  • 00:00

Điều khoản sử dụng

Điều 1 (Mục đích)

Mục đích của điều khoản này nhằm quy định các nội dung quan trọng giữa thành viên và công ty, liên quan đến việc sử dụng dịch vụ (gọi tắt là “dịch vụ”) do Tập đoàn CJ cung cấp (gọi tắt là “công ty”).

Điều 2 (Định nghĩa)

 1. (1) Thành viên là người ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ (đăng ký thành viên) với công ty.
 2. (2) ID thành viên là tổ hợp gồm chữ cái và chữ số do người dùng trực tiếp nhập và cài đặt để nhận biết thành viên và sử dụng dịch vụ.
 3. (3) Mật khẩu là tổ hợp gồm chữ cái và chữ số do người dùng trực tiếp nhập và cài đặt để bảo vệ thông tin thành viên và sử dụng dịch vụ cung cấp thông tin theo từng thành viên.
 4. (4) Quản trị viên là nhân viên của công ty, phụ trách quản lý và vận hành toàn bộ dịch vụ.

Điều 3 (Đăng ký thành viên và phê duyệt)

Khi đăng ký thành viên, cần nhập thông tin của bản thân theo mẫu do công ty cung cấp và tiến hành đăng ký, công ty sẽ phê duyệt và bắt đầu cung cấp dịch vụ.

Điều 4 (Các mục cần ghi khi đăng ký thành viên)

Khi đăng ký thành viên, bắt buộc phải nhập các hạng mục sau.

 1. (1) Họ tên
 2. (2) ID/mật khẩu
 3. (3) Địa chỉ e-mail
 4. (4) Ngày tháng năm sinh
 5. (5) Số điện thoại có thể liên lạc
 6. (6) Các hạng mục cần thiết khác mà công ty cho là cần cung cấp để đảm bảo quyền lợi của thành viên

Điều 5 (Phê duyệt và bảo lưu đăng ký thành viên)

 1. (1) Công ty phê duyệt đăng ký sử dụng dịch vụ đối với những người dùng khai báo trung thực các hạng mục được quy định trong Điều 4 và đồng ý với Điều khoản này.
 2. (2) Công ty có thể bảo lưu phê duyệt trong các trường hợp sau đây.
  • 1. Trường hợp phát sinh trở ngại về mặt kỹ thuật không thể cung cấp dịch vụ
  • 2. Các trường hợp mà công ty cho là cần thiết khác
 3. (3) Công ty có thể thu hồi hoặc từ chối phê duyệt trong các trường hợp sau.
  • 1. Trường hợp khai báo sai thực tế các hạng mục được quy định trong Điều 4
  • 2. Trường hợp sử dụng tên của người khác để đăng ký thành viên
  • 3. Trường hợp được xác nhận đầy đủ rằng có lo ngại gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội hoặc thuần phong mỹ tục
  • 4. Trường hợp được xác nhận đầy đủ rằng có lo ngại gây ra những hành vi không phù hợp cho các thành viên khác
   1. ② Về phương pháp thông báo và đồng ý, tiến hành thông báo tối thiểu trước 30 ngày thông qua bảng thông báo trên màn hình chính của “bên A”, đồng thời thông báo riêng ít nhất 1 lần thông qua email, về việc chuyển nhượng, sáp nhập, chỉ tiến hành theo quy trình theo phương thức đồng ý tích cực (Trực tiếp cho ý kiến về việc cung cấp và chia sẻ thông tin cá nhân cho bên thứ 3).
   2. ③ Các trường hợp ngoại lệ
    • - Trường hợp có quy định đặc biệt trong các luật khác như Luật bảo vệ bí mật viễn thông, Luật cơ bản quốc tế, Luật về việc xúc tiến sử dụng mạng viễn thông và bảo vệ thông tin, Luật về giao dịch tài chính bằng tên thật và đảm bảo tính bảo mật, Luật về việc sử dụng và bảo vệ thông tin tín dụng, Luật cơ bản về viễn thông, Luật kinh doanh viễn thông, Luật thuế địa phương, Luật cơ bản về người tiêu dùng, Luật ngân hàng Hàn Quốc, Luật tố tụng hình sự, v.v. Tuy nhiên, do “trường hợp có quy định đặc biệt trong luật”, ngay cả khi có yêu cầu của cơ quan hành chính hoặc cơ quan điều tra vì mục đích hành chính hoặc mục đích điều tra, công ty không bắt buộc phải cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng, mà cung cấp theo quy trình hợp pháp như dựa vào lệnh thi hành hoặc văn bản có chữ ký của người đứng đầu cơ quan theo quy định trong luật.
    • - Trường hợp cung cấp cho bên quảng cáo, công ty đối tác hoặc tổ chức nghiên cứu dưới hình thức không thể xác định được cá nhân cụ thể để viết thống kê, nghiên cứu học thuật hoặc điều tra thị trường
    • - Ngay cả trong các điều khoản ngoài lệ này, trường hợp cung cấp dựa vào luật liên quan hoặc theo yêu cầu của cơ quan điều tra, về nguyên tắc, công ty phải thông báo điều này cho khách hàng. Tuy nhiên, cũng có trường hợp không thể thông báo vì lý do bất khả kháng căn cứ theo quy định trong luật.
    • - Công ty sẽ cố gắng hết sức để để đảm bảo rằng thông tin không được cung cấp bừa bãi, trái với mục đích thu thập và sử dụng ban đầu.

Điều 6 (Thay đổi thông tin thành viên)

Thành viên phải quản lý chặt chẽ thông tin của mình để sử dụng dịch vụ và cung cấp thông tin thuận lợi, đồng thời phải thay đổi thông tin nếu có bất kỳ thay đổi nào.

Điều 7 (Hủy tư cách thành viên và hạn chế sử dụng)

 1. (1) Các thành viên muốn hủy tư cách thành viên phải trực tiếp đăng ký trực tuyến.
 2. (2) Thông tin cá nhân được nhập vào thời điểm đăng ký thành viên sẽ bị xóa ngay khi có yêu cầu hủy tư cách thành viên, nhưng các thông tin liên quan đến tuyển dụng (kết quả tuyển chọn hồ sơ, kết quả tuyển chọn bài TEST, kết quả tuyển chọn phỏng vấn, v.v.) phát sinh trong quá trình tuyển chọn sau khi ứng tuyển vào Tập đoàn CJ sẽ được lưu trữ trong Cơ sở Dữ liệu để tham khảo về sau.
 3. (3) Công ty có thể chấm dứt tư cách sử dụng (hủy tư cách thành viên) mà không thông báo trước trong trường hợp có các hành vi tương ứng với các mục sau.
  • 1. Trường hợp hành động trái với trật tự xã hội công cộng hoặc thuần phong mỹ tục lành mạnh
  • 2. Trường hợp đăng bài bất hợp pháp xâm phạm quyền lợi của người khác
  • 3. Trường hợp nhập thông tin không đúng sự thật
  • 4. Trường hợp lấy tên của người khác để đăng ký thành viên (Tuy nhiên, người bị lấy thông tin có thể đăng ký thành viên theo đánh giá của công ty)
  • 5. Trường hợp cản trở hoạt động của trang web bằng nhiều phương tiện bất hợp pháp
  • 6. Trường hợp sử dụng thông tin thu được khi sử dụng dịch vụ do công ty cung cấp với mục đích thương mại hoặc tiết lộ ra ngoài mà không được phép
  • 7. Trường hợp gây thiệt hại cho công ty hoặc các thành viên khác
 4. (4) Đối với những người dùng bị chấm dứt hợp đồng sử dụng theo Khoản 2 Điều 7, công ty có thể hạn chế hợp đồng sử dụng (đăng ký thành viên) của người dùng đó trong tối đa 2 năm.

Điều 8 (Cung cấp thông tin và dịch vụ)

 1. (1) Công ty có thể cung cấp nhiều thông tin khác nhau được cho là cần thiết phải cung cấp để thúc đẩy quyền lợi của thành viên, bằng các phương thức như thư điện tử, phương tiện có dây, bưu phẩm, v.v. thông qua thông tin cá nhân được nhập vào thời điểm đăng ký thành viên.
 2. (2) Về nguyên tắc, dịch vụ được cung cấp 24 giờ một ngày, nhưng có thể bị tạm dừng cung cấp thông tin mà không báo trước vì những lý do bất khả kháng như kiểm tra định kỳ hoặc bảo trì thiết bị, gián đoạn dịch vụ bởi công ty kinh doanh viễn thông theo Luật Kinh doanh Viễn thông, hoặc thảm họa thiên nhiên, v.v.

Điều 9 (Nghĩa vụ quản lý thông tin cá nhân của thành viên)

 1. (1) Công ty không làm rò rỉ ra ngoài các thông tin cá nhân của thành viên được thu thập để cung cấp dịch vụ bằng cách phân phối, chia sẻ cho bên thứ 3 mà không có sự đồng ý của thành viên. Tuy nhiên, trường hợp ngoại lệ được thực hiện khi có yêu cầu của cơ quan chính phủ theo quy trình hợp pháp hoặc khi được coi là cần thiết cho các lợi ích công cộng khác.
 2. (2) Công ty có nghĩa vụ nỗ lực đảm bảo để thành viên có thể sử dụng dịch vụ do công ty cung cấp một cách suôn sẻ, và thông tin cá nhân của thành viên cũng chỉ được sử dụng nhằm cải thiện dịch vụ cho các thành viên.

Điều 10 (Nghĩa vụ của thành viên đối với việc sử dụng dịch vụ)

 1. (1) Thành viên trực tiếp chịu trách nhiệm về các thiệt hại từ việc bị lộ ID và mật khẩu do sơ suất của bản thân trong việc quản lý.
 2. (2) Quyền sử dụng của thành viên đối với dịch vụ mà công ty cung cấp chỉ giới hạn ở cá nhân thành viên, công ty có thể tùy ý xóa ID của thành viên trong trường hợp chuyển nhượng hoặc cho bên thứ 3 thuê. Đặc biệt, thành viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc chuyển nhượng hoặc cho thuê trái phép.
 3. (3) Thành viên không được thực hiện bất kỳ điều nào sau đây khi sử dụng các dịch vụ do công ty cung cấp
  • 1. Hành vi sử dụng trái phép địa chỉ e-mail của người khác
  • 2. Hành vi sử dụng thông tin có được khi sử dụng dịch vụ cho mục đích thương mại hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 như xuất bản hoặc phát sóng mà không được sự cho phép của người đăng tải hoặc công ty.
  • -. Tuy nhiên, trường hợp cần thiết vì lợi ích công hoặc thúc đẩy quyền lợi của thành viên, người dùng phải thỏa thuận và nhận được sự cho phép của công ty.
  • 3. Hành vi đăng bài xâm phạm quyền lợi của bên thứ 3 như quyền tác giả
  • 4. Hành vi cản trở việc vận hành trang web của công ty
  • 5. Hành vi phát tán cho người khác các thông tin, tin nhắn hoặc hình ảnh, v.v. vi phạm trật tự công cộng xã hội hoặc trái với thuần phong mỹ tục lành mạnh
 4. (4) Thành viên phải thành thực hợp tác với những nỗ lực của công ty để cải thiện dịch vụ cho người dùng

Điều 11 (Trách nhiệm và quyền lợi đối với bài đăng và tài liệu lưu trữ)

 1. (1) Thành viên có trách nhiệm đối với các phần mềm, chương trình, thông tin, tin nhắn, dữ liệu, tài liệu, tranh, ảnh, văn bản, âm thanh, thông tin cá nhân, v.v. mà bản thân đăng lên trang web, đồng thời cũng chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh do các hành vi bất hợp pháp khác như vi phạm bản quyền.
 2. (2) Công ty nỗ lực hết mình để quản lý các tài liệu được đăng tải hoặc lưu trữ trên trang web.
 3. (3) Bản quyền của tất cả các tài liệu được lưu trữ hoặc đăng trên trang web thuộc về người đăng tải các tài liệu đó, và bản quyền của người đăng bài viết và tài liệu lấy từ bên ngoài sẽ không được công nhận.
 4. (4) Thành viên không thể gỡ bỏ, thay đổi, sao chép hoặc đăng tải, gửi, liên kết hoặc phát tán chương trình, v.v. mà không có quyền hợp pháp hoặc sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền chương trình đó, đồng thời không được thay đổi hoặc che giấu tên thật hoặc tên ẩn danh của chủ sở hữu bản quyền, hay thay đổi tiêu đề của chương trình tương ứng để đăng tải, xuất bản mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu bản quyền.
 5. (5) Công ty có thể sử dụng tất cả các dữ liệu và bài đăng được lưu trữ hoặc đăng trên trang web để xuất bản, sản xuất CD-ROM, v.v. với sự đồng ý của thành viên đã đăng tải dữ liệu.

Điều 12 (Miễn trừ trách nhiệm và bồi thường thiệt hại)

 1. (1) Công ty được miễn trừ trách nhiệm đối với những trở ngại sử dụng dịch vụ do lỗi của thành viên gây ra.
 2. (2) Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ lợi nhuận hay thiệt hại??? mà thành viên kỳ vọng khi sử dụng dịch vụ, hoặc bất kỳ lợi nhuận hay thiệt hại phát sinh do những thông tin hoặc dữ liệu thu được thông qua dịch vụ.
 3. (3) Công ty được miễn trách nhiệm về các nội dung như độ tin cậy, tính chính xác của thông tin, dữ liệu, sự việc do thành viên trực tiếp đăng tải trên dịch vụ.
 4. (4) Công ty không bồi thường hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ các giao dịch tương tác hoặc mối quan hệ giữa các thành viên.
 5. (5) Việc áp dụng điều khoản chỉ giới hạn cho các thành viên, công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản bồi thường hoặc khiếu nại nào từ bên thứ 3.
 6. (6) Công ty sẽ chịu trách nhiệm đối với thành viên trong trường hợp thành viên đó bị thiệt hại do cố ý rõ ràng hoặc sơ suất nghiêm trọng từ công ty.

Điều 13 (Hiệu lực và thay đổi Điều khoản)

 1. (1) Điều khoản có hiệu lực ngay khi được công bố cho người dùng.
 2. (2) Thay đổi Điều khoản

  Công ty có thể thay đổi điều khoản mà không cần thông báo trước cho thành viên trong trường hợp bổ sung dịch vụ mới hoặc có lý do quan trọng về chính sách của công ty. Lúc này, thành viên có thể hủy việc đăng ký, nếu thành viên truy cập 3 lần trở lên mà không thể hiệný định hủy đăng ký ngay cả khi đã thông báo thay đổi điều khoản thì được coi là đồng ý.

Điều 14 (Quy định về các nội dung nằm ngoài Điều khoản)

Đối với các nội dung không được quy định trong Điều khoản này, thực hiện theo quy định tại các luật liên quan như Luật kinh doanh viễn thông, v.v..

Điều 15 (Tòa án có thẩm quyền)

Trường hợp phát sinh tranh chấp, đệ đơn kiện giữa thành viên và công ty trong quá trình sử dụng dịch vụ, tòa án có thẩm quyền nơi công ty đặt trụ sở được coi là Tòa án có thẩm quyền giải quyết.