• 00:00
    • 00:00

Thông báo pháp lý

Cảm ơn quý khách đã ghé thăm trang web của Tập đoàn CJ

Chúng tôi rất vui khi có thể cung cấp nhiều thông tin khác nhau liên quan đến Tập đoàn CJ thông qua trang web này, và chúng tôi xin thông báo cho quý khách về một số hạn chế và điều cấm về luật trên trang web này và các trang web khác liên quan đến Tập đoàn CJ.

Khách hàng có thể sử dụng thông tin trên trang web của Tập đoànCJ cho mục đích cá nhân hoặc lưu trữ trên máy tính của khách hàng. Việc liên kết đến máy chủ này từ trang web hoặc tài liệu cá nhân của khách hàng được cho phép. Tuy nhiên, trang web này là tài sản thông tin thuộc sở hữu độc quyền của Tập đoànCJ. Tập đoànCJ đã đầu tư tài chính, thời gian và công sức vào việc phát triển trang web này. Những tài sản này không chỉ giới hạn ở thông tin về quyền tác giả, quyền thương hiệu và công nghệ. Các tài sản thông tin thuộc sở hữu của Tập đoànCJ được cung cấp dưới dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, file tải xuống, liên kết và mã nguồn (sau đây gọi tắt là “dịch vụ và tài liệu”). Tập đoànCJ sở hữu tất cả các quyền đối với những dịch vụ và tài liệu này. Những dịch vụ và tài liệu này chỉ được cung cấp cho khách hàng của Tập đoànCJ và vì sự thuận tiện của khách hàng.

Tập đoànCJ không cấp quyền sở hữu trí tuệ cho khách hàng đối với dịch vụ và tài liệu cung cấp cho khách hàng trên trang web này. Tập đoànCJ không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, độ tin cậy về dịch vụ, tài liệu và thông tin khác trên trang web này và các trang web liên quan khác. Do đó, vui lòng không dựa vào thông tin trên trang web này làm tài liệu tham khảo để đưa ra các quyết định liên quan đến lợi nhuận, trừ khi được Tập đoànCJ tư vấn cụ thể bằng văn bản. Dịch vụ và tài liệu được cung cấp bởi Tập đoànCJ dựa trên thực tế.

Ngoài ra, Tập đoànCJ phủ nhận bất kỳ hoặc mọi đảm bảo được thể hiện hoặc ngụ ý, bao gồm bảo đảm không giới hạn về mục đích bán hàng hoặc tính phù hợp tương ứng với mục đích đặc biệt liên quan đến dịch vụ và tài liệu. Tập đoànCJ không chịu trách nhiệm về các trường hợp liên quan đến thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, mang tính hình phạt hoặc tất yếu dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến dịch vụ và tài liệu. Bản thân “Tập đoànCJ” không phải là một công ty pháp nhân. Thuật ngữ “Tập đoànCJ” nghĩa là tập hợp các pháp nhân riêng lẻ có tính thuần nhất về lịch sử. Xin đừng nhầm lẫn Tập đoànCJ với các công ty trực thuộc riêng lẻ củaCJ. Đặc biệt, chúng tôi xin nhấn mạnh rằng bất kỳ công ty pháp nhân nào thuộc Tập đoànCJ cũng không thể xử lý dịch vụ thay cho công ty pháp nhân khác trong Tập đoàn. Bất kỳ công ty pháp nhân nào trong Tập đoànCJ cũng sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các công ty pháp nhân khác trong tập đoàn, ngoại trừ những trường hợp được xác nhận trong tài liệu.