• 00:00
  • 00:00

Cam kết ESG của Tập đoàn CJ và các công ty thành viên

Cam kết vì cuộc sống thường nhật và một thế giới lành mạnh.

Thông điệp của CEO

Tập đoàn CJ ưu tiên ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện kinh tế tuần hoàn, bình đẳng nhân quyền, DE&I và quản lý chuỗi cung ứng;, đồng thời triển khai cụ thể việc quản lý ESG của Tập đoàn, không ngừng giao tiếp với khách hàng, nhân viên, cổ đông, đối tác và cộng đồng địa phương về tương lai bền vững của tập đoàn.

Thêm vào đó, chúng tôi mong muốn đảm bảo khả năng cạnh tranh của các hoạt động ESG ở cấp độ toàn cầu, và trở thành công ty dẫn đầu ESG có khả năng lan tỏa ảnh hưởng tích cực không chỉ ở Hàn Quốc mà cả hệ sinh thái công nghiệp toàn cầu.

Lĩnh vực cốt lõi

Lấy 8 lĩnh vực cốt lõi làm trung tâm, CJ dẫn đầu trong việc tạo nên một cuộc sống thường nhật bền vững.

 • Ứng phó với
  biến đổi khí hậu

 • Thực hiện
  nền kinh tế tuần hoàn

 • Mở rộng giá trị ESG
  của sản phẩm,
  dịch vụ, nội dung

 • Tôn trọng và
  bảo vệ nhân quyền

 • Thúc đẩy tính đa dạng, công bằng,
  hòa nhập (DE&I)

 • Tạo chuỗi cung ứng
  bền vững

 • Tăng cường quản lý
  minh bạch

 • Quản trị đạo đức và
  tuân thủ pháp luật

Lộ trình thực hiện

Đến năm 2050: CJ phấn đấu trở thành công ty hàng đầu về ESG.

 • 2023

  Xác định rủi ro ESG và xây dựng nền tảng quản lý.

 • 2025

  Bồi dưỡng năng lực thực hiện ESG và thiết lập hệ thống công bố thông tin bên ngoài.

 • 2030

  Xem xét các yếu tố xã hội và môi trường khi mở rộng danh mục đầu tư kinh doanh.

 • 2050

  Đạt mục tiêu trung hòa carbon và vươn lên trở thành công ty hàng đầu về ESG.

Xúc tiến thể chế

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm về kinh doanh bền vững.

Hệ thống xúc tiến
 • CEO MESSAGE

 • Kính gửi đến các đơn vị hợp tác cùng Tâp đoàn CJ, Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý đơn vị vì sự tin tưởng bền bỉ và ủng hộ hết lòng với Tập đoàn CJ!

  Hiện nay, những thay đổi về cơ cấu như vật giá cao, lãi suất cao, thuế suất toàn cầu cao, căng thẳng chính trị, v.v. đang gia tăng trên toàn thế giới. Đồng thời môi trường kinh doanh cũng trở nên phức tạp và bất ổn, khiến việc đảm bảo tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp vấp phải nhiều thử thách. Mặc dù trải qua thời kỳ đầy biến động và thách thức như vậy, CJ vẫn xem những rủi ro này là cơ hội, và dựa trên giá trị cốt lõi ONLYONE (Đầu Tiên, Tốt Nhất, Khác Biệt), chúng tôi đang nỗ lực hết sức để trở thành doanh nghiệp phong cách sống toàn cầu phát triển vượt bật.

  Chúng tôi cố gắng đạt được tăng trưởng đổi mới bằng cách đảm bảo năng lực vượt trội với việc tập trung vào 4 động cơ tăng trưởng tương lai gồm.

  Văn hóa, Hình mẫu, Lành manh, và Phát triển bền vững; đồng thời mạnh dạn mở rộng lãnh thổ đầu tư, đa dạng hóa các ngành nghề liên quan, quyết đoán với các kế hoạch để đạt được sự tăng trưởng nổi trội. Đặc biệt, chúng tôi đang thúc đẩy các dự án mới phát triển bền vững dựa trên nhiều công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường, vật liệu mới, thực phẩm tương lai, v.v., đồng thời cũng tìm kiếm cơ hội phát triển mới dựa trên các hoạt động ESG.

  Thêm vào đó, để đáp ứng yêu cầu đối ngoại về ESG và tăng cường năng lực nội bộ, từ năm 2021, Tập đoàn CJ, bao gồm các công ty trực thuộc vào công ty mẹ là CJ Holdings, đang thúc đẩy quản trị ESG và đạt được những thành tựu chủ yếu trong năm 2022 như sau. Đầu tiên, với mục tiêu giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh và chuyển đổi sang thể chế kinh tế carbon thấp, CJ đã chọn ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện kinh tế tuần hoàn làm lĩnh vực cốt lõi, đồng thời xúc tiến nhiều giải pháp đa dạng để xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý môi trường.

  Thứ hai, để tăng cường hệ thống thu hút và bồi dưỡng nhân tài, cũng như triển khai nhân quyền và DE&I (tính đa dạng, công bằng, hòa nhập) bằng chế độ và hệ thống nhân sự, cải tiến văn hóa doanh nghiệp, CJ mở rộng phạm vi thực thi ra nhiều công ty thành viên, tăng cường quản lý rủi ro thông qua thẩm định.

  Ngoài ra, chúng tôi đang dần mở rộng phạm vi quản lý ESG theo từng giai đoạn như rủi ro liên quan đến các hoạt động ESG về mạng lưới cung ứng trong chuỗi giá trị, qua đó đem đến các ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng khu vực gần điểm kinh doanh.

  Thứ ba, để tăng cường khả năng thực hiện các dự án ESG, Ủy ban ESG được thành lập dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị gồm tổng cộng 8 công ty trực thuộc CJ, nhằm đưa ra các quyết định thiết thực theo từng vấn đề nghị sự đa dạng như môi trường, nhân quyền, chuỗi cung ứng, v.v., đồng thời cùng nhau giải quyết các vấn đề ESG và tích lũy năng lực nội bộ của CJ thông qua điều hành Ủy ban theo cấp tập đoàn.

  Cuối cùng, bằng việc bắt đầu quản lý dữ liệu thông báo và tiêu chuẩn hóa nghiệp vụ thông báo, khi quy định thông báo ESG không chỉ trong nước mà cả quốc tế được chính thức áp dụng, CJ đã thúc đẩy chương trình xây dựng hệ thống phản hồi thông báo ESG cấp nhóm để công bố thông tin có độ tin cậy cao của tập đoàn, như tăng cường quy trình xác nhận trong ngoài, xây dựng nền tảng cơ sở hạ tầng nội bộ, v.v. Lần này, Tập đoàn CJ đã tiến hành công bố các báo cáo về ESG bao gồm kết quả ESG cấp tập đoàn đến các đơn vị đang hợp tác cùng chúng tôi. Tập đoàn CJ coi ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện kinh tế tuần hoàn, quản lý nhân quyền, DE&I và chuỗi cung ứng là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, đồng thời triển khai cụ thể việc quản lý ESG của tập đoàn, không ngừng giao tiếp với khách hàng, nhân viên, đối tác, cộng đồng khu vực về phát triển bền vững trong tương lai. Không những vậy, chúng tôi mong muốn đảm bảo khả năng cạnh tranh ESG ở cấp độ toàn cầu và trở thành doanh nghiệp hàng đầu về ESG, để có thể lan tỏa sức ảnh hưởng tích cực tại Hàn Quốc cũng như hệ sinh thái công nghiệp toàn cầu.

  Ngoài ra, với tư cách là doanh nghiệp phong cách sống toàn cầu, chúng tôi sẽ dồn hết tâm huyết và nỗ lực để góp phần đảm bảo tính đa dạng văn hóa của thế giới với tinh thần sứ mệnh và trách nhiệm đi đầu trong việc lan tỏa K-Culture, mang lại sức khỏe, niềm vui, sự tiện lợi cho cuộc sống thường nhật của mọi người trên toàn thế giới. Thông qua đó, chúng tôi có thể đóng góp vào sự phát triển bền vững toàn cầu.

  Trên hành trình kiến tạo tương lai tươi mới, CJ rất mong sẽ nhận được sự đồng hành, quan tâm, ủng hộ, và sự yêu thương sâu sắc của tất cả mọi người.

  Xin chân thành cảm ơn.

  Sohn Kyung-Shik, Chủ tịch Tập đoàn CJ

  Giám đốc điều hành công ty CJ Co., Ltd., Son Gyeong Sik Giám đốc điều hành công ty CJ Co., Ltd., Son Gyeong Sik