• 00:00
  • 00:00

Chính sách cookie

Chính sách cookie này giải thích về cách chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự, định nghĩa về các công nghệ theo dõi khác nhau, lý do sử dụng và quyền có thể quản lý sử dụng cookie khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. “Trang web” nghĩa là các trang web, email, ứng dụng và các dịch vụ khác của chúng tôi được liên kết với Chính sách cookie này. Các thuật ngữ "CJ", "chúng tôi" và "của chúng tôi" trong toàn bộ các trang web của chúng tôi đề cập đến Tập đoàn CJ. Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách cookie này bất cứ lúc nào. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng tải Chính sách cookie đã sửa đổi trên trang web hoặc thông qua trang web của chúng tôi.

Cookie là gì?

Cookie là các file điện tử nhỏ có thể chứa mã nhận dạng duy nhất được gửi giữa máy chủ web và trình duyệt web, đồng thời được lưu trữ trên thiết bị của người dùng để kích hoạt một số tính năng nhất định của trang web.

Cookie được sử dụng để làm gì?

Máy chủ web có thể sử dụng cookie để nhận diện và theo dõi người dùng khi họ điều hướng qua nhiều trang khác nhau của trang web, và để nhận diện người dùng tái truy cập trang web. Cookie có thể được phân loại thành cookie "liên tục" hoặc cookie "phiên". Cookie liên tục bao gồm một fie văn bản được máy chủ web gửi cho trình duyệt web. Cookie liên tục được lưu trữ trong trình duyệt web và có hiệu lực đến ngày hết hạn hoặc đến khi người dùng xóa cookie. Tuy nhiên, cookie phiên sẽ hết hạn vào cuối phiên của người dùng khi đóng trình duyệt web.

Cookie có được sử dụng trên trang web của chúng tôi không?

Chúng tôi sử dụng cả cookie phiên và cookie liên tục để giúp trang web hoạt động và đo lường hiệu suất.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie như thế nào?

Cookie được sử dụng trên trang web của chúng tôi bao gồm các cookie thực sự cần thiết để truy cập và điều hướng, cũng như các cookie theo dõi việc sử dụng và hiệu suất của trang web. Ví dụ, cookie có thể được sử dụng vì những lý do cụ thể sau đây.

 • - Chức năng của trang web
 • - Nhận biết máy tính của bạn khi truy cập trang web
 • - Quản lý và cải thiện khả năng sử dụng trang web
 • - Phân tích việc sử dụng trang web

Cookie của bên thứ ba là gì?

"Cookie của bên thứ ba" là các cookie được cài đặt bởi bên thứ ba (ví dụ: google.com) được trang bị chức năng trong trang web của chúng tôi. Mặt khác, "cookie của bên thứ nhất" đề cập đến các khóa do chúng tôi (hoặc thay mặt chúng tôi) cài đặt trên trang web của chúng tôi. Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể gửi cho bạn cookie của bên thứ ba. Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể gửi cho bạn cookie nhằm mục đích theo dõi trình duyệt của bạn trên các trang web và xây dựng hồ sơ lướt web của bạn.

Có thể chặn hoặc xoá cookie không?

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm duyệt web của người dùng và cải thiện CJ News Room.. Việc sử dụng trang web của chúng tôi được xem như bạn đã đồng ý cho phép sử dụng cookie được mô tả trong Chính sách cookie này và Chính sách quyền riêng tư của CJ.

Ngoài các tùy chọn trên, bạn có thể từ chối hoặc chấp nhận trình theo dõi trong cài đặt trình duyệt. Nếu từ chối trình theo dõi, bạn có thể không đăng nhập được vào trang web của chúng tôi hoặc không thể sử dụng các chức năng khác dựa trên trình theo dõi.

Hầu hết các trình duyệt đều tự động chấp nhận cookie, nhưng thông thường bạn có thể thay đổi điều này. Thông tin về từng trình duyệt có thể được tìm thấy trong các liên kết dưới đây.

 • - Google Chrome
 • - Mozilla Firefox
 • - Safari
 • - Opera
 • - Microsoft Internet Explorer
 • - Microsoft Edge
 • - Safari dành cho iOS (iPhone và iPad)
 • - Chrome dành cho Android

Đối với các trình duyệt khác, vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn do nhà sản xuất trình duyệt cung cấp. Các nhà sản xuất trình duyệt đều cung cấp trang trợ giúp liên quan đến quản lý cookie trong sản phẩm.

Làm cách nào để liên hệ với Tập đoàn CJ?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách cookie này và các công nghệ theo dõi tương tự, hoặc muốn thay đổi thông tin chúng tôi có về bạn hoặc thay đổi cài đặt cơ bản, vui lòng tham khảo Chính sách quyền riêng tư và sử dụng liên kết này.

Có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết ở đâu?

Để biết thêm thông tin chi tiết về cookie, vui lòng tham khảo trang www.allaboutcookies.org hoặc www.aboutcookies.org. Để tìm hiểu thêm về việc sử dụng cookie của nhà quảng cáo, vui lòng truy cập trang web của Cục Quảng cáo Internet Hoa Kỳ (Internet Advertising Bureau).

Ngày có hiệu lực: Ngày 25 tháng 7 năm 2023