• 00:00
    • 00:00

Trung tâm CSKH

Vui lòng để lại câu hỏi nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào về CJ, chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất có thể.

Câu hỏi về Tập đoàn CJ

Vui lòng để lại nội dung đề xuất hoặc câu hỏi liên quan đến Tập đoàn CJ.

Câu hỏi về công ty trực thuộc CJ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, khiếu nại, đề xuất, khen ngợi hoặc yêu cầu tài liệu nào liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của các công ty trực thuộc Tập đoàn CJ, vui lòng gửi nội dung câu hỏi thông qua Tiếng nói khách hàng/Tư vấn 1:1 tại các công ty trực thuộc.

Câu hỏi về Tập đoàn CJ

(Câu hỏi liên quan đến tuyển dụng, vui lòng hỏi thông qua mục Q&A tuyển dụng.)

* Mục bắt buộc nhập

Họ tênMục bắt buộc nhập *

Tiêu đềMục bắt buộc nhập *

Nội dungMục bắt buộc nhập *

Đính kèm file

Không có file đính kèm

Có thể tải lên file đính kèm tối đa 5MB.

Định dạng file khả dụng gồm zip, pdf, hwp, ppt, pptx, doc, docx, xls, xlsx, jpg, jpeg, png, gif.

Đồng ý cho phép thu thập và sử dụng thông tin cá nhân (Bắt buộc)

  • - Mục đích xử lý: Tư vấn khách hàng, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, thông báo kết quả
  • - Hạng mục xử lý (thu thập): Họ tên, địa chỉ email
  • - Thời gian lưu trữ: Đến khi đạt được mục đích

Bạn có thể từ chối yêu cầu thu thập và sử dụng thông tin cá nhân trên đây, nhưng nếu từ chối, bạn không thể sử dụng dịch vụ.

Đồng ý cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3 (Bắt buộc)

  • - Người được cung cấp: Công ty trực thuộc Tập đoàn CJ có liên quan đến nội dung câu hỏi
  • - Mục đích xử lý: Xem nội dung câu hỏi và trả lời kết quả xử lý
  • - Hạng mục xử lý (thu thập): Họ tên, địa chỉ email
  • - Thời gian lưu trữ: Đến khi đạt được mục đích

Bạn có thể từ chối yêu cầu thu thập và sử dụng thông tin cá nhân trên đây, nhưng nếu từ chối, bạn không thể sử dụng dịch vụ.