• 00:00
  • 00:00

Chính sách bảo mật

Tập đoàn CJ (sau đây gọi tắt là “công ty”) nỗ lực tuân thủ các luật liên quan như 『Luật bảo vệ thông tin cá nhân 』, 『Luật về việc xúc tiến sử dụng mạng lưới viễn thông và bảo vệ thông tin』, và đưa ra Hướng dẫn xử lý thông tin cá nhân như sau để bảo vệ thông tin cá nhân và quyền lợi của ứng viên.

1. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

 • - Hướng dẫn liên quan đến việc ứng tuyển vào công ty/ tuyển chọn phân loại/ nội dung tiến hành tuyển dụng theo quy trình tuyển dụng, quản lý nguồn có thể tuyển dụng trong tương lai và xác định danh tính
 • - Xác định danh tính khi thanh toán lương, cung cấp phúc lợi

2. Các hạng mục thông tin cá nhân cần thu thập và phương pháp thu thập

 • - Hạng mục thu thập khi đăng ký thành viên: Email, họ tên (tiếng Hàn, tiếng Anh), số điện thoại di động, ngày tháng năm sinh, v.v.
 • - Hạng mục thu thập khi ứng tuyển vào công ty: Quốc tịch, địa chỉ, đối tượng người có công và người khuyết tật, số điện thoại, học vấn, chuyên ngành và thành tích, công ty ứng tuyển, công việc ứng tuyển, khu vực ứng tuyển, chứng chỉ ngoại ngữ, các chứng chỉ khác, nghĩa vụ quân sự, kinh nghiệm lưu trú và hoạt động đào tạo tại nước ngoài, hoạt động xã hội, trình độ ngoại ngữ và thành tích nhận thưởng, giới thiệu bản thân

3. Thời gian xử lý và lưu giữ thông tin cá nhân

Về nguyên tắc, công ty sẽ hủy bỏ thông tin cá nhân của ứng viên ngay sau khi đạt mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân, hoặc khi ứng viên thu hồi việc đồng ý cung cấp thông tin cá nhân. Tuy nhiên, các thông tin dưới đây sẽ được lưu trữ trong thời gian cụ thể dưới sự đồng ý của chủ thể thông tin vì những lý do sau.

 1. (1) Thông tin cá nhân của người ứng tuyển vào công ty được tuyển dụng - Thời gian lưu trữ: 3 năm sau khi làm việc, và xóa khi có yêu cầu - Lý do lưu trữ: Quản lý nhân sự đang làm việc, phúc lợi sau khi nghỉ hưu, cấp giấy chứng nhận kinh nghiệm, v.v.
 2. (2) Thông tin cá nhân của người ứng tuyển vào công ty không được tuyển dụng - Thời gian lưu trữ: Trong vòng 3 năm sau khi xác nhận trạng thái tuyển dụng, xóa ngay khi có yêu cầu hoặc hủy tư cách thành viên - Lý do lưu trữ: Quản lý nguồn có thể tuyển dụng trong tương lai
 3. (3) Thông tin cá nhân không ứng tuyển vào công ty và không có lịch sử truy cập sau khi đăng ký thành viên - Thời gian lưu trữ: Xóa khi không ứng tuyển vào công ty và không có lịch sử truy cập trong thời gian dài (1 năm)

4. Trình tự và phương thức hủy bỏ thông tin cá nhân

Về nguyên tắc, công ty sẽ hủy thông tin ngay sau khi đạt được mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân. Tuy nhiên, không áp dụng trong trường hợp phải lưu trữ theo quy định của pháp luật. Phương thức tiêu hủy như sau.

 • - Thông tin cá nhân được in ra giấy: Cắt nhỏ bằng máy cắt hoặc thiêu hủy
 • - Thông tin cá nhân được lưu dưới dạng file điện tử: Xóa bằng cách sử dụng phương thức kỹ thuật không thể khôi phục bản ghi

5. Điều khoản về việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3

Công ty cung cấp thông tin cá nhân của quý anh chị cho các tổ chức dưới đây để xác minh thông tin ứng viên đã gửi, và không cung cấp thông tin cá nhân cho bên ngoài vì bất kỳ mục đích nào khác.

 • - Tổ chức cung cấp: Credu, Ủy ban TOEIC Hàn Quốc, YBM Sisa, Trụ sở BCT Hàn Quốc, Văn phòng HSK Hàn Quốc, Viện Nghiên cứu Y học Hàn Quốc KMI, Trung tâm Giáo dục Ngôn ngữ, Đại học Quốc gia Seoul, JLPT, IELTS, KBS, ETS, trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc, Alliance Seoul, ITSC, Trung tâm Giáo dục Hàn Quốc tại Đức, Instituto Cervanters, UI (Universitas Indonesia), Cambridge Assessment
 • - Hạng mục cung cấp: Họ tên, ngày tháng năm sinh, thành tích tương ứng, ngày dự thi
 • - Mục đích sử dụng thông tin cung cấp: Xác minh chứng chỉ, kiểm tra sức khỏe
 • - Thời gian lưu trữ và sử dụng thông tin cung cấp: Hủy bỏ ngay sau khi đạt được mục đích cung cấp thông tin
 • - Việc cung cấp cho tổ chức tương ứng chỉ giới hạn trong những người đồng ý cung cấp thông tin cá nhân khi viết đơn ứng tuyển

Tuy nhiên, trường hợp sau là ngoại lệ.

- Trường hợp có yêu cầu của cơ quan điều tra theo trình tự và phương thức được quy định trong luật vì mục đích điều tra, hoặc căn cứ theo quy định của luật pháp

6. Điều khoản về ủy thác xử lý thông tin cá nhân

Công ty có thể hỏi ý kiến ứng viên về việc xử lý thông tin cá nhân và ủy thác các công việc sau đây, đồng thời quy định các nội dung cần thiết khi ký hợp đồng ủy thác theo luật liên quan để thông tin cá nhân được quản lý an toàn.

Công ty ủy thác : CJ OliveNetworks
Ngành nghề : Công ty IT
Mục đích sử dụng : Ủy thác vận hành hệ thống để cung cấp dịch vụ
Thông tin cá nhân cung cấp : Toàn bộ các thông tin cá nhân được thu thập
Thời gian lưu giữ và sử dụng : Đến khi đạt mục đích cung cấp hoặc khi kết thúc hợp đồng

7. Quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân, thu hồi việc đồng ý cung cấp thông tin cá nhân và cách thức thực hiện

Ứng viên có thể truy cập hay chỉnh sửa thông tin cá nhân, hoặc thu hồi việc đồng ý trước khi nộp đơn ứng tuyển cuối cùng. Nếu ứng viên muốn yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân, thu hồi việc đồng ý cung cấp thông tin cá nhân, có thể liên hệ 02-726-8800 hoặc HYPERLINK "mailto:applycj@cj.net" applycj@cj.net, công ty sẽ nhanh chóng xử lý sau khi thực hiện quy trình xác nhận danh tính.
Trường hợp ứng viên yêu cầu chỉnh sửa sai sót trong thông tin cá nhân, công ty sẽ không sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho đến khi hoàn thành việc chỉnh sửa.
Ngoài ra, trường hợp đã cung cấp thông tin cá nhân không chính xác cho bên thứ 3, công ty sẽ nhanh chóng thông báo kết quả xử lý chỉnh sửa cho bên thứ 3 và có biện pháp để hoàn thành chỉnh sửa.

Các trường hợp sau đây có thể bị giới hạn truy cập thông tin cá nhân.

 • - Trường hợp bị cấm hoặc giới hạn truy cập theo luật pháp
 • - Trường hợp có lo ngại xâm phạm bất chính về tính mạng, thân thể, tài sản hoặc quyền lợi của bên thứ 3

8. Điều khoản về người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân

Để bảo vệ thông tin cá nhân của ứng viên và xử lý khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân, công ty cử người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân và bộ phận quản lý thông tin cá nhân. Nếu có thắc mắc liên quan đến thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân và bộ phận quản lý thông tin cá nhân dưới đây. Công ty sẽ nhanh chóng và tận tình trả lời các thắc mắc của ứng viên.

- Người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân: Trưởng phòng hỗ trợ nhân sự Tập đoàn CJ
- Bộ phận quản lý thông tin cá nhân: Phòng hỗ trợ nhân sự Tập đoàn CJ
- ố điện thoại: 02-726-8800 (Các ngày trong tuần:Từ 9~11 giờ sáng, từ 1 giờ ~ 5 giờ 30 phút chiều)
- E-mail : applycj@cj.net

Nếu cần báo cáo hoặc tư vấn về việc xâm phạm thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với các cơ quan dưới đây.

9. Thu thập thông tin cá nhân bằng cookie

“Cookie” là một lượng nhỏ thông tin mà trang web gửi đến trình duyệt máy tính của người dùng. Công ty không sử dụng cookie để lưu trữ và tìm kiếm thường xuyên thông tin của ứng viên.

10. Biện pháp đảm bảo an toàn thông tin cá nhân

Toàn bộ thông tin mà ứng viên gửi đến đều được quản lý an toàn bằng hệ thống bảo mật như tường lửa. Ngoài ra, công ty cấp quyền truy cập đối với thông tin cá nhân như một biện pháp quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng, hạn chế tối thiểu số lượng người xử lý thông tin cá nhân của người dùng và tiến hành đào tạo bảo mật thường xuyên. Mặt khác, công ty chỉ định người sử dụng hệ thống xử lý thông tin cá nhân để lưu trữ các bản ghi.

11. Điều khoản về thay đổi chính sách xử lý thông tin cá nhân

Khi chính sách xử lý thông tin cá nhân này cần bổ sung/xóa và chỉnh sửa nội dung theo luật pháp/ chính sách hoặc các thay đổi về kỹ thuật bảo mật, công ty sẽ thông báo lý do và nội dung thay đổi thông qua trang chủ trước ít nhất 7 ngày so với ngày thực hiện chính sách xử lý thông tin cá nhân 


12. Bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em dưới 14 tuổi 


Tập đoàn CJ (gọi tắt là “công ty”) hạn chế trẻ em dưới 14 tuổi đăng ký thành viên để ứng tuyển làm việc.

Chính sách này được thực hiện từ ngày 26 tháng 08 năm 2021.