• 00:00
  • 00:00

Phòng tài liệu IR

Hãy xem kết quả kinh doanh của CJ.

Annual Report

 • 4Q 2023 Earnings Release

  2024.03.20
 • 3Q 2023 Earnings Release

  2023.11.14
 • 2Q 2023 Earnings Release

  2023.08.16
 • 1Q 2023 Earnings Release

  2023.05.15